Chow Fun or Mei Fun

Rice Noodles

 • 65. Chicken Chow Fun or Mei Fun

  • 11.95
  65. Chicken Chow Fun or Mei Fun
 • 66. Roast Pork Chow Fun or Mei Fun

  • 11.95
  66. Roast Pork Chow Fun or Mei Fun
 • 67. Shrimp Chow Fun or Mei Fun

  • 12.95
  67. Shrimp Chow Fun or Mei Fun
 • 68. Beef Chow Fun or Mei Fun

  • 12.95
  68. Beef Chow Fun or Mei Fun
 • 69. Vegetable Chow Fun or Mei Fun

  • 11.95
  69. Vegetable Chow Fun or Mei Fun
 • 70. Lobster Chow Fun or Mei Fun

  • 12.95
  70. Lobster Chow Fun or Mei Fun
 • 71. House Special Chow Fun or Mei Fun

  • 12.95
  71. House Special Chow Fun or Mei Fun
 • 71a. Singapore Mei Fun

  • 12.95
  71a. Singapore Mei Fun
Chow Fun or Mei Fun
Scroll to top